วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออกที่มีชื่อเสียงในการสร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้แก่ลูกค้าคู่ค้าและชมุชนโดยพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยความรับผิดชอบในผลงานและบริการด้วยคุณธรรมควบคู่คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

คุณมีชัย ชุนหรักษ์โชติ

ประธานกรรมการ

 

ประวัติ

จากผู้ประกอบการหน้าใหม่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ของชลบุรี ในปี พ.ศ.2531 เราได้พัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่องจนได้ก่อตั้ง บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ.2537 ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ทำให้ทุกโครงการต่างก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

ตลอด 30 ปี บริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นใส่ใจ และเข้าถึงทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัยตลอดมา
และพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

 

Past & Present Projects

มุ่งมั่นในการสร้างพื้นที่ให้เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตผ่านกระบวนความคิดที่ลึกซึ้ง และใส่ใจในทุกขั้นตอนตามแบบฉบับของ EC เพื่อให้บ้าน....เป็นจุดเริ่มต้นของความสุข

@All right reserved 2019 Estate Creation Co.,ltd.