อบรม เทคนิคการมุงหลังคาและการซ่อมงาน SCG

เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ทางบริษัท EC Group ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก SCG มาบรรยายและฝึกอบรมในหัวข้อ "เทคนิคการมุงหลังคาและการซ่อมงาน" ให้กับพนักงานและผู้รับเหมา ในวันที่ 1-9-2559

@All right reserved 2019 Estate Creation Co.,ltd.