117149754_1903356146466946_7240784062012

𝙋𝙧𝙚𝙨𝙖𝙡𝙚𝙨 𝟭-𝟮 𝗔𝘂𝗴𝘂𝘀𝘁 "𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗔𝗦𝗧𝗘𝗥𝗦 𝗦𝗥𝗜𝗥𝗔𝗖𝗛𝗔"

ภาพบรรยากาศงานเปิดตัวโครงการ 𝙑𝙄𝙋 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙖𝙡𝙚𝙨 𝟭-𝟮 𝗔𝘂𝗴𝘂𝘀𝘁 "𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗔𝗦𝗧𝗘𝗥𝗦 𝗦𝗥𝗜𝗥𝗔𝗖𝗛𝗔"
โครงการบ้านหรู Series ใหม่ สไตล์ Modern Luxury ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เหนือกว่า บนทำเลศักยภาพ ติดถนนใหญ่

แลนมาร์คแห่งใหม่ของศรีราชา
𝘼 𝙑𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙧𝙮 𝙇𝙞𝙫𝙞𝙣𝙜
Prices start from 4 - 12 MB