125533115_2003512696451290_4458386648501

PropertyGuru Thailand Property Awards 2020 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน2563 ที่ผ่านมา คุณมีชัย ชุนหรักษ์โชติ ประธานกรรมการในเครือบริษัท อีซี กรุ๊ป ได้นำทีมรับรางวัลในงาน PropertyGuru Thailand Property Awards 2020 ครั้งที่ 15 ในนามโครงการ THE MASTERS ได้คว้ารางวัล

- Best Housing Development (Eastern Seaboard)

ซึ่งเป็นอีกขั้นหนึ่งที่แสดงถึงความสำเร็จที่สามารถการันตีให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความมีคุณภาพของโครงการ THE MASTERS