27788777_410920779359661_275920454875286

"EC Happy Share" ปัน สุข ให้ชุมชน โครงการเดอะ พาโน บางปะกง

โครงการเดอะ พาโน บางปะกง ส่งตัวแทนมอบเงินสนับสนุนจากการร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาการศึกษาให้กับ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท