โฟร์แมน

รายละเอียดของงาน : 

 • ดูแลงานก่อสร้าง และตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้าง

 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

 • ประสานกับผู้รับเหมาได้ 

 • ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของงานให้กับผู้บังคับบัญชาได้

คุณสมบัติ : 

 • อายุ 23 ปีขึ้นไป

 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี

 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

 • ขยัน อดทน ใฝ่รู้

 • มีวินัยในการทำงาน

 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

 • ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

อัตรา : 

 • 2


เงินเดือน : 

 • -

สวัสดิการ

 • สำนักงานใหญ่หยุดวันเสาร์เว้นเสาร์และวันอาทิตย์

 • โครงการได้รับวันหยุดประจำสัปดาห์ 6 วัน/เดือน

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ประกันหมู่

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • เงินพิเศษโอนบ้าน

 • ฟิตเนส

 • โบนัส(2ครั้ง/ปี)

 • ท่องเที่ยวประจำปี

 • รางวัลอายุงานการทำงาน

 • ประกันสังคม

ติดต่อ

 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด 151/341 หมู่7 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20110

 • โทร : 038-338-715-6 ต่อ 28

 • แฟกซ์ : 038-339-888