เจ้าหน้าที่การเงิน - AP (เจ้าหนี้)

รายละเอียดของงาน : 

 • รับผิดชอบการทำจ่าย Suppliers และผู้รับเหมา

 • ตรวจสอบการเบิกจ่ายงวดงานก่อสร้างตาม BOQ

 • ตรวจสอบและบันทึกต้นทุน BOQ เข้าระบบ ERP 

 • ประสานงานกับแผนกจัดซื้อ แผนกก่อสร้าง และผู้บริหาร

 • จัดเก็บข้อมูลต้นทุนโครงการต่างๆ

 • ดูแลรับผิดชอบสัญญาการก่อสร้างของผู้รับเหมา

 • งานมอบหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ : 

 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี  สาขาการเงิน หรือบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือรับเหมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีประสบการณ์ทำงานในการใช้ระบบ ERP (Microsoft Dynamic 365) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถขับรถยนต์ได้ (ติดต่อกับกรมสรรพากร)

 • มีความละเอียดรอบคอบ อดทน และมีความรับผิดชอบ

 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

 • ใกล้ J-Park ศรีราชา

 • ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

อัตรา : 

 • 1


เงินเดือน : 

 • ตามตกลง

สวัสดิการ

 • สำนักงานใหญ่หยุดวันเสาร์เว้นเสาร์และวันอาทิตย์

 • โครงการได้รับวันหยุดประจำสัปดาห์ 6 วัน/เดือน

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ประกันหมู่

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • เงินพิเศษโอนบ้าน

 • ฟิตเนส

 • โบนัส(2ครั้ง/ปี)

 • ท่องเที่ยวประจำปี

 • รางวัลอายุงานการทำงาน

 • ประกันสังคม

ติดต่อ

 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด 151/341 หมู่7 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20110

 • โทร : 038-338-715-6 ต่อ 28

 • แฟกซ์ : 038-339-888