ภูมิสถาปัตย์ / Landscape

รายละเอียดของงาน : 

 • เขียนแบบออกแบบภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรม ของโครงการที่รับผิดชอบภายใต้ Concept และงบประมาณที่ตั้งไว้

 • ตรวจสอบแบบให้ถูกต้อง มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริง

 • ศึกษา จัดหาและคัดกรองผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างและแก้ปัญหาหน้างาน

 • ประสานงานกับหน้างาน,ผู้รับเหมา รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและวิเคราะห์กำหนดแนวทางแก้ไข และติดตามผล

คุณสมบัติ : 

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาภูมิสถาปัตยกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

 • สามารถใช้งาน AUTO CAD, Photoshop, Sketch Up

 • มีความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี

 • มีความตั้งใจ และรักในงานออกแบบ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา

สถานที่ปฏิบัติงาน : ​​​

 • ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

อัตรา : 

 • 1


เงินเดือน : 

 • ตามประสบการณ์

สวัสดิการ

 • สำนักงานใหญ่หยุดวันเสาร์เว้นเสาร์และวันอาทิตย์

 • โครงการได้รับวันหยุดประจำสัปดาห์ 6 วัน/เดือน

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ประกันหมู่

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • เงินพิเศษโอนบ้าน

 • ฟิตเนส

 • โบนัส(2ครั้ง/ปี)

 • ท่องเที่ยวประจำปี

 • รางวัลอายุงานการทำงาน

 • ประกันสังคม

ติดต่อ

 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด 151/341 หมู่7 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20110

 • โทร : 038-338-715-6 ต่อ 28

 • แฟกซ์ : 038-339-888