งานทำบุญ โครงการ เดอะมิกซ์ซิตี้ ห้วยปราบ และงานเทกระจาด
(แจกข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับชาวบ้านในชุมชน ระแวกใกล้เคียง) วันที่ 2 มี.ค. 2560

เนื่องด้วยจะมีการเปิดโครงการใหม่ในเครือ EC Group ชื่อ เดอะมิกซ์ซิตี้ ทางบริษัท EC Group ได้จัดงานทำบุญ โครงการ เดอะมิกซ์ซิตี้ ห้วยปราบ และงานเทกระจาด (แจกข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับชาวบ้านในชุมชน ระแวกใกล้เคียง) ถือเป็นการเอาฤกษ์ เอาชัย ก่อนเปิด Pre-Sale วันที่ 11-12 มี.ค. 2560