อบรม เทคนิคการใช้สีและแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
จากทีมงานสีเบเยอร์

เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ทางบริษัท EC Group ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก ทีมงานสีเบเยอร์ มาบรรยายและฝึกอบรมในหัวข้อ "เทคนิคการใช้สีและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ จากทีมงานสีเบเยอร์" ให้กับพนักงานและผู้รับเหมา ในวันที่ 8-8-2559

บ้านฉะเชิงเทรา
บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด / อีซีกรุ๊ป
ESTATE CREATION CO.,LTD. / EC GROUP
151/341 หมู่7 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
151/341 Moo7 Surasak Siracha Chonbuti 20110

โทรศัพท์ (Tel) 038-338715-6 / แฟกซ์ (Fax) 038-339888
@All right reserved 2019 Estate Creation Co.,ltd.
LINE @ecgroup
Facebook EC Group Page