พิธีตั้งศาล ที่โครงการเดอะ มิกซ์ นิคมพัฒนา

ภาพบรรยากาศ EC Group จัดพิธีตั้งศาล ที่โครงการเดอะ มิกซ์ นิคมพัฒนา
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารจัดให้มีการทำพิธีตั้งศาลพระภูมิ เจ้าที่ ที่โครงการเดอะมิกซ์ นิคมพัฒนา เพื่อความเป็นสิริมงคล ของลูกบ้านผู้อยู่อาศัย