"EC Happy Share" ปัน สุข ให้ชุมชน

โครงการเดอะ มิกซ์ นิคมพัฒนา ส่งตัวแทนมอบเงินสนับสนุนจากการร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาการศึกษาให้กับ โรงเรียนอนุบาลนิคมพัฒนา และ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง2 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท