กิจกรรมวันสงกรานต์

ประมวลภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ และประกาศผลรางวัล โครงการ Big Cleaning Day กับ EC Group ประจำปี 2559

1461122312.70fb04403e013fb50bb288c809947