เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมทีมหลายตำแหน่ง

เพราะเราเชื่อว่า "พนักงาน" คือคนสำคัญที่สุด
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งและเติบโตไปด้วยกันกับเรา

NEW WAY
TO WORK
NEW WAY
TO LIVE

เพราะความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนโต๊ะทำงาน

ที่ EC Group เราไม่เพียงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่เราใส่ใจพัฒนาบุคลากร เราอยากให้พนักงานของเราเติบโต อย่างมีคุณภาพไปด้วยกัน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจุดเริ่มต้นของความสุขให้ลูกค้าทุกคนกับเรา

สวัสดิการดีๆ ที่ EC Group

ใส่ใจทุกการดูแลให้ชาวอีซี่กรุ๊ปของเรามีความสุขในทุกวัน
เราจึงสรรหาและพัฒนาสวัสดิการดีๆ ให้ครอบคลุมทุกด้านของการใช้ชีวิต

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • เงินเพิ่มพิเศษ (เบี้ยขยัน)
  • โบนัส
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • ประกันสังคม

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ใส่ใจทุกการดูแลให้ชาวอีซี่กรุ๊ปของเรามีความสุขในทุกวัน
เราจึงสรรหาและพัฒนาสวัสดิการดีๆ ให้ครอบคลุมทุกด้านของการใช้ชีวิต

มุ่งมั่นในการสร้างพื้นที่ให้เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิต ผ่านกระบวนความคิดที่ลึกซึ้ง และใส่ใจในทุกขั้นตอนตามแบบฉบับของ EC เพื่อให้บ้าน....เป็นจุดเริ่มต้นของความสุข

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล