พื้นที่ให้เช่า

บนทำเลศักยภาพ เราสร้างพื้นที่ที่รวมความหลากหลายมาไว้ในพื้นที่เดียว เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เป็นพื้นที่
ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ

ไม่พบข้อมูล
ช่องทางติดต่อ